In het kader van de nieuwe privacywet AVG per 25 mei 2018 hanteert Cornelissen Communicatie een herzien en aangescherpt privacybeleid.
http://www.coco.nl/privacybeleid-cornelissen-communicatie/